Головне меню

Авторизація

Лічильник відвідувачів

СьогодніСьогодні116
ВчораВчора159
За тижденьЗа тиждень441
Попередній тижденьПопередній тиждень5516
За місяцьЗа місяць345312

Знайомимось з гуртками

ГРАФІК РОБОТИ ГУРТКІВ НВК № 14

2018-2019 навчальний рік

Назва гуртка

Класи

Керівник

Дні роботи

Час роботи

«Школа

безпеки»

 

10-11 класи

Шанюк Іван Анатолійович

Середа

П’ятниця

16:00-17:30

 

«Образотворче

мистецтво»

 

2-4

класи

Булавська Надія Володимирівна

Понеділок

Вівторок

Четвер

14:30-16:00

 

«Вокальний спів»

 

 

3-6

класи

Павелко Людмила Олексіївна

Понеділок

П’ятниця

14:15-15:45

 

«Шкільний європейський клуб»

8 клас

Сидорчук Любов Георгіївна

Понеділок

Четвер

15:05-16:35

Школа безпеки

Гурток «Школа безпеки» (10-11 клас) 

Мета роботи гуртка – національно - патріотичне виховання підростаючого   покоління, формування особистості – патріота і громадянина, стійкої мотивації на необхідність безпечної життєдіяльності та здорового способу життя, придбання і закріплення навичок дій в небезпечних ситуаціях різного походження.

Основні завдання:

-                     навчити основним способам збереження особистої та колективної безпеки, надання само- і взаємодопомоги в екстремальних ситуаціях;

-                     зміцнити морально – психологічний стан і фізичний розвиток вихованців;

-формувати почуття патріотизму, любові до рідного міста та краю;

- надати базову підготовку для служби в підрозділах ЗСУ, МВС, ДПСУ; - ознайомити з основами рятувальної справи;

- створити умови для самореалізації, соціальної                   Керівник гуртка  

адаптації, оздоровлення дітей та молоді;                    Шанюк Іван Анатолійович

- пропагувати здоровий спосіб життя, змістовний та активний відпочинок.

 

Шкільний європейський клуб

Гурток «Шкільний європейський клуб» (8 клас) 

Мета роботи гуртка - формування почуття європейської єдності та 

набуття знань про Європу, знаходження спільних цінностей, подібності культур, традицій; усвідомлення спільної історії України та країн Європи; підвищення інтелектуального розвитку учнів, відкриття для себе «європейського» бачення світу, розширення світогляду; ознайомлення з культурою, мовою, традиціями, пам'ятками архітектури та історією народів Європи; формування та виховання молодих лідерів; розвиток і самореалізація особистості, виховання талановитої молоді.

Основні завдання: 

- пізнання Європи, європейської території; 

- поширення та розповсюдження інформації про Європу, європейські країни та Євросоюз; 

- інформування про інтеграційні процеси в Європі, засади функціонування Євросоюзу та

Ради Європи;                                                       

- налагодження контактів з іншими європейськими

клубами міста,області,   України тощо;  

 - заохочення до вивчення іноземних мов,                              Керівник гуртка –

вивчення побутових та культурних реалій мови;                    Сидорчук Любов 

- підготовка до життя і праці в об'єднаній Європі,                  Георгіївна

знайомство з програмами обміну учнів.

                                                

Образотворче мистецтво

 

Гурток «Образотворче мистецтво» (2-4 класи)

Мета роботи гуртка– у процесі сприймання та інтерпретації творів мистецтва і практичної художньої діяльності виховувати в учнів ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати художню свідомість і компетентність, здатність до самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні.

Основні завдання:

- надання знань про закони образотворчого мистецтва: основи композиції, кольорознавство, засоби виразності, чинники, що впливають на створення художнього образу;

- формування уявлень про види, жанри образотворчого та інших візуальних мистецтв, особливості художньо-образної мови; почуття патріотизму, любові до рідного краю, гуманного ставлення до навколишнього середовища; навичок аналізу художніх творів;

- розширення художньо-естетичного

досвіду, опанування художніми вміннями та                          Керівник гуртка –   

навичками в практичній діяльності,  ознайомлення               Булавська Надія 

з творами світової та української художньої культури; 2        Володимирівна.

- збагачення емоційно-почуттєвої сфери;

- розвиток художніх сенсорних здібностей;

- виховання естетичного ставлення до дійсності, емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва, світоглядних уявлень і ціннісних орієнтацій.

 

Вокальний спів

Гурток «Вокальний спів» (3-6 класи)

Мета роботи гуртка становлення духовного

світу особистості дитини, створення 

умов для реалізації її художньо-мистецьких здібностей і творчих можливостей.

Основні завдання:

- формування пізнавальної компетентності, що забезпечує ознайомлення з кращими зразками світової музичної культури; оволодіння музично-теоретичними знаннями;

- формування практичної компетентності, що сприяє формуванню навичок естрадного вокалу;

- формування творчої компетентності , що забезпечує підвищення майстерності використання основних якостей співочого голосу; формування музично-естетичного смаку та розширення загального

 світогляду, виховання гармонійно розвиненої                  особистості.                                                                      

 - формування соціальної компетентності, що сприяє вихованню громадянської свідомості, національної

гідності через виконання кращих                                            Керівник гуртка –

творів вітчизняної музики; формуванню            Павелко Людмила Олексіївна

навиків професійної взаємодії в колективі.                                                                                                                

Розроблено Римар Віктор Олексійович.