Футбол

Гурток «Футбол» (6-9 клас)

Мета роботи гуртка:  досягнення макси- мально можливого для кожного  індивідуума рівня техніко-тактичної, фізичної та психологічної підготовленості з урахуванням специфіки футболу та вимогами загальної діяльності.

Завдання :

-         всебічний гармонійний розвиток учнів;

-         формування спеціальних знань, умінь та навичок, потрібних для успішної діяльності у футболі;

-         засвоєння техніки й тактики обраного виду спорту;

-         забезпечення потрібного рівня розвитку

рухових якостей, можливостей функціональ-            Керівник гуртка – 

них систем організму, які несуть основне              Алембіта Олександр

навантаження у футболі;                                                 Ярославович.

-         виховання належних моральних і вольових                 

якостей;

-         забезпечення необхідного рівня спеціальної

підготовленості;

-         набуття теоретичних знань і практичного досвіду,

потрібних для успішної тренувальної та змагальної діяльності.

Розроблено Римар Віктор Олексійович.