Авторизація

Лічильник відвідувачів

СьогодніСьогодні77
ВчораВчора106
За тижденьЗа тиждень183
Попередній тижденьПопередній тиждень2646
За місяцьЗа місяць465723

Використання Lego на уроках англійської мови

 Найскладніше почати діяти, все інше

залежить тільки від наполегливості. 

Амелія Ергарт

Ми живемо в час змін – час активної реформи освіти.

Випускники НУШ матимуть ґрунтовні знання та володітимуть компетентностями, що потрібні для сучасного життя, будуть самодостатніми, творчими та креативними особистостями.

Саме це спонукає вчителя до активної самоосвіти та особистих професійних змін.

Хочу поділитися досвідом роботи у класах НУШ, зокрема розповісти про показовий урок у 3-А класі за темою «День народження».

Урок побудувала за таксономією Б.Блума.Перевага таксономії у тому, що мислення,насамперед, у ній представлене в структурованій та доступній для учителів-практиків формі. Таксономія допомагає правильно формулювати мету навчання, створювати завдання для учнів початкової ланки, належним чином проводити рефлексію.

     Таблицею дієслів таксономії Б.Блума користуюся на всіх етапах створення конспекту уроку. Для виконання вправ зосереджую увагу на «Loworderthinkingskills» (навички мислення низького рівня), поступово переходжу до «Highorderthinkingskills» (навички мислення високого рівня). Для того, щоб переконатися, що учні не лише знають, але й відтворюють та  активно користуються ними на практиці, можна, наприклад, «кинути їм виклик», попросивши обґрунтувати свою відповідь.

 

Звичайно, подібний алгоритм дій з молодшими школярами має свої особливості, оскільки кожна вікова група сприймає і засвоює навчальний матеріал на своєму рівні.

Так у роботі з учнями 1-го класу основним видом навчальної діяльності є гра, отже, значна кількість матеріалу запам’ятовується мимоволі. Наприклад, згадуваний раніше «Remembering» можна використовувати при вивченні теми “MyFamily”: з допомогою наочності діти швидко вивчають слова; аудіозапис пісеньки або вірша активізує емоційний стан дитини та підвищує рівень запам’ятовування лексики та граматики з конкретної теми.

У 2-му класі діти вже можуть не тільки запам’ятовувати, а й відтворювати вивчену лексику. На цьому етапі учні вчаться складати мінідіалоги з використанням нових слів.

Починаючи з 3-го класу таксономію Б.Блума вже можна застосовувати в повному обсязі - від етапу «Rememberіng» до «кінцевого пункту» - «Creating» у рамках однієї теми. Отже, опрацьовуючи тему “Birthday. PresentContinuous”, учні знайомляться з новими лексичними одиницями за допомогою ігор «Twoclaps, onestamp”, «Missingwords” - «Remember». Закріплюють засвоєні слова, опрацьовуючи комікс -«Understand».   «Apply» – робота з граматикою за допомогою LEGO. «Analyse» – виконання вправи з підручника з обов’язковим поясненням. «Evaluate» – учні беруть на себе функцію вчителя – оцінюють роботу, виправляючи помилки. Рівень “Create” для учнів третього класу може бути реалізованим у формі мініпроєкту “ActivitiesinmyHouse”. Завдання полягає у тому, що необхідно схематично намалювати свій дім, вказавши назви кімнат, зробити короткий запис у вигляді опорних слів за темою та захистити свою роботу, розповівши 2-5 речень про те, чим дитина займається у кожній кімнаті.

Хочу детальніше зупинитися на етапі «Apply». Тож чому ЛЕГО? Основним видом діяльності молодших школярів є гра. Робота з конструктором ЛЕГО дозволяє учням у формі пізнавальної гри дізнатися багато важливих ідей і розвинути необхідні в подальшому житті навички.

Відомо, що мислення дитини відрізняється від дорослого. В дитинстві переважає предметно-дієве мислення — вирішення завдання здійснюється шляхом реального маніпулювання предметами, випробуванням властивостей об’єктів. Дитина порівнює предмети, накладаючи один на інший або приставляючи один до іншого; вона аналізує, ламаючи по частинах свою іграшку; синтезує, складаючи з кубиків або паличок «будинок»; вона класифікує та узагальнює, розкладаючи за кольорами. Дитина не ставить перед собою мети і не планує своїх дій, вона мислить діючи. Предметно-дієве мислення виявляється вкрай необхідним, коли заздалегідь неможливо повністю передбачити результати яких-небудь дій (робота випробувача, конструктора). Потім у дитини розвивається наочно-образне мислення, пов’язане з оперуванням образами, коли людина, вирішуючи завдання, аналізує, порівнює, узагальнює різні образи, уявлення про явища і предмети. Пізнаючи об’єкт, дитині зовсім не обов’язково торкатися його руками, але їй необхідно чітко сприймати і наочно уявляти цей об’єкт. Конструктор ЛЕГО допомагає розвивати саме ці типи мислення.

ЛЕГО допомагає дітям втілювати в життя свої задумки, будувати і фантазувати, захоплено працювати і бачити кінцевий результат своєї роботи. Конструювання сприяє розвитку мислення, спритності, а також інтелекту, уяви та творчих задатків. Сприяє формуванню таких якостей, як уміння концентруватися, здатність співпрацювати з партнером, і найголовніше – почуття впевненості в собі. Таким чином, робота з освітніми конструкторами ЛЕГО дозволяє дітям у формі пізнавальної гри почерпнути багато цінних ідей і розвиває необхідні в подальшому житті навички суспільно активної, творчої особистості, яка самостійно генерує нові задуми, приймає нестандартні рішення.

PresentContinuousTense – створення розповідних речень, заперечних та   питальних. Цеглинки розподіляємо за кольорами-категоріями ( жовтий- підмет, блакитний – tobe, зелений- присудок, синій – закінчення –ing, оранжевий – обставина, червоний – частка not), це спрощує етап перевірки – учні порівнюють свою «піраміду» з моєю.

  

За допомогою конструктора ЛЕГО вирішуються завдання освітньої діяльності початкової школи, зокрема уроку англійської мови: розвиток дрібної моторики рук, що стимулює в майбутньому загальномовленнєвий розвиток і розумові здібності; навчання правильному і швидкому орієнтуванню в просторі; розвиток уваги, пам’яті, творчого мислення; формування навичок діалогічного мовлення, розширення словникового запасу; вміння працювати у групі, спілкуватися, бути толерантними; створення ситуації успіху та атмосфери змагання.

Поділилась досвідом учитель англійської мови Любов Сидорчук.

 

Розроблено Римар Віктор Олексійович.