Помилка
  • Шаблон відображення не доступний. Будь ласка, зв'яжіться з адміністратором сайту.

Відбулися збори трудового колективу

06 березня  2014 року відбулися загальні збори трудового колективу Рівненського центру професійно-технічної освіти ДСЗ з порядком денним:
     1. Щорічний звіт директора Рівненського центру професійно-технічної освіти ДСЗ .
     2. Оцінка роботи директора за 2013 навчальний рік шляхом таємного голосування.

     3. Про схвалення основи проекту Колективного Договору
     На зборах були присутні 69 чол.
     Проведення зборів забезпечувала робоча президія у складі двох чоловік:
     голова зборів – Вербицький В.Ф.

     секретар зборів – Музичко Т.А.
     а також лічильна комісія у складі:
     голова комісії – Гичун В.Г.
     секретар комісії – Хоміна О.А.
     член комісії – Загоройчук О.В.

 


     У своєму звіті Калюх О.Я. підкреслив, що головним лейтмотивом педагогічного колективу Рівненського центру професійно-технічної освіти ДСЗ  2013 начальному році стало підвищення якості професійного навчання. Тому не дивно, що вся робота колективу була підпорядкована: проходженню атестації навчального закладу, створенню дієвої системи контролю за якістю навчально-виробничого процесу, забезпеченню умов щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, проведенню моніторингу та прогнозуванню потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах та удосконаленню роботи з роботодавцями,  підвищення фахового рівня майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання, зміцненню матеріально-технічної бази; організації різного роду презентацій, майстер-класів та  конкурсів фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання та учнів, підтримання відповідних умов проживання та відпочинку слухачів у гуртожитку, створенню позитивного іміджу навчального закладу.


     В обговоренні звіту директора виступило двоє людей:
Торуля С.М. – майстер виробничого навчання та Корчевний А.М.  – завідувач Гощанського навчального відділення, які акцентували увагу на тому, що Калюх О.Я. продумує систему управлінських дій, за яких кожне управлінське рішення є достатньо обґрунтованим, передбачає обов’язкове виконання прийнятих рішень, та делегування повноважень підлеглим, забезпечує наявність чіткої дисциплінарної практики, підкреслюючи, що центром управлінської діяльності є людина та її гідність.

 
     У стилі роботи директора переважає демократія, яка породжує прозорість прийняття управлінських рішень. Директор спонукає кожного викладача і майстра виробничого навчання до підвищення фахового і методичного рівня, сприяє взаємному збагаченню педагогічного колективу новими педагогічними знахідками, забезпечує підтримання духу креативності,  творчості, прагнення до пошуку нових ефективних технологій навчання, добре розуміючи, що сучасна професійно-технічна освіта є складовою системою освіти та ефективним інструментом служби зайнятості у захисті громадян від наслідків безробіття, запорукою отримання гідної роботи.


     Виступаючі оцінили роботу директора за звітний період «задовільно».
     Для об’єктивного оцінювання роботи директора центру проведено таємне голосування, в результаті якого  63 чол. визнали роботу «задовільною»,

3 чоловік – «утримались».

 

     В результаті загальними зборами трудового коллективу  Рівненського центру професійно-технічної освіти ДСЗ   було затверджено рішення: роботу О. Я. Калюха, директора Рівненського центру професійно-технічної освіти ДСЗ, за звітний період вважати «задовільною».

 

В обговоренні проекту Колективного договору виступив
Крошний З.М. – майстер виробничого навчання який  акцентував увагу на тому, що необхідно збільшити забезпечення майстрів виробничого навчання спецодягом і запропонував доопрацювати IV розділ „Охорона праці”. Було вирішено прийняти за основу проект Колективного договору та підготувати зміни на основі поданих пропозицій після  чого винести проект Колективного договору на схвалення Загальними зборами трудового колективу.