Показовий урок з алгебри в 9 класі

11 лютого 2016 року вчителем математики Ніколайчук Т. А. було проведено показовий урок алгебри в 9 класі з теми «Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь другого степеня з двома змінними».  

 Тетяна Анатоліївна вміло демонструвала застосування ІКТ-технологій та використання ТЗН. Доцільно підібрані задачі сприяли національно-патріотичному вихованню учнів, забезпечували міжпредметні зв’язки, зокрема з  геометрією,  фізикою, українською мовою. Розв’язання тестових завдань було спрямоване на підготовку до ДПА та в майбутньому до ЗНО. Важливим моментом на уроці було створення ситуації успіху.

Колеги відзначили високий науково-методичний рівень проведеного уроку та зацікавленість учнів навчальним матеріалом, формами  й методами роботи.

 

 

Розроблено Римар Віктор Олексійович.